CDM型號膠條


導電膠條

CDM 型號

CDM 型號膠條全採用導電的硅膠製造而成。 它廣泛應用於連接電路板與發光片,另亦適用於測試電路板及導電測試器材。

可應用之產品

電路板與發光片的連接,電路板之間的連接,測試器材

尺寸規格

公差

(單位:毫米)
0.05P 0.1P 0.18P
L 長度 L ≤ 10 ±0.2       10≤L ≤ 70 ±0.3       70<L≤120 ± 0.4
120<L≤200 ±0.5       200<L≤300 ± 0.8
H 高度 1.0<H≤5.0 ± 0.1       5.0<H≤20 ± 0.15
W 寬度 0.3<W<1.5 ± 0.08       1.5<W≤2.5 ± 0.1       2.5≤W ± 0.15