CDM型號膠條


導電膠條

CDM 型號

CDM 型號膠條全採用導電的硅膠製造而成。 它廣泛應用於連接電路板與發光片,另亦適用於測試電路板及導電測試器材。

可應用之產品

電路板與發光片的連接,電路板之間的連接,測試器材

尺寸規格

公差

(單位:毫米)
    0.05P 0.1P 0.18P
L 長度 L ≤ 70 ± 0.3 70 < L ≤ 120 ± 0.45
120 < L ≤ 200 ± 0.7 200 < L ≤ 300 ± 0.9
H 高度 1.5 < H ≤ 5.0 ± 0.1 5.0 < H ≤ 20 ± 0.15
W 寬度 0.3 < W ≤ 1.0 ± 0.1 1.1 < W < 2.5 ± 0.15 2.5 ≤W ± 0.2